top

O jednotě

Orel je organizace založená v roce 1909, jejíž náplní je provozování sportu, tělovýchovy a organizování duchovních a kulturních aktivit. Podporujeme výchovu svých členů v duchu křesťanských zásad (přátelství, fair-play, slušnost), ale je otevřen všem lidem dobré mysli. Orel se věnuje především sportu pro všechny a pořádá každoročně velké množství turnajů a soutěží pro všechny věkové kategorie. Nejrozšířenějšími sporty v Orlu jsou florbal, malá kopaná, volejbal a stolní tenis. Orel má v České republice 17 000 členů v téměř 250 jednotách. Orel je také členem evropské sportovní federace FICEP.

Jednota Orla Stará Bělá obnovila svou činnost v roce 1997 a věnuje se především florbalu, lednímu hokeji, volejbalu a stolnímu tenisu. Pořádáme každoročně Soutěž ve fotbalových dovednostech a Tříkrálový turnaj ve stolním tenisu ve spolupráci s Katolickým lidovým domem. Jednota má 82 členů. Pravidelně sportují členové v oddílech florbalu a ledního hokeje. Pravidelně se také účastníme poutí do Frýdku-Místku a na sv.Hostýn. Jsme otevřeni ke spolupráci s dalšími občanskými sdruženími v obci a jsme rádi, že můžeme přispět svou činností k rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci.


Nejbližší akce

FARNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Fotografie z turnaje jsou umístěny ve Fotogalerii.
Zdař Bůh.


TRÉNINK STOLNÍHO TENISU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Trénujeme každou středu ve školní tělocvičně ve Staré Bělé od 17:00 do 18:30 hod.


HRAJEME VOLEJBAL

Hrajeme každou neděli od 18 do 20 hodin volejbal na venkovním hřišti u kostela. Ještě bereme nové hráče. Přijď si s námi zasportovat při kamarádské hře.

© 2008 Orel Stará Bělá | správce webu: [javascript protected email address]